TANTRA ISLAND
TANTRA ISLAND
modern tantra för moderna människor

 VAD ÄR TANTRA?

Tantra. Detta mystiska ord som de flesta av oss kanske hört, men där vi har lite svårt att placera vad exakt det betyder.
De flesta associerar tantra till sex, och kanske särskilt till lite flummigt sex, sånt där som hippies håller på med. Men vad är tantra för något? Och handlar det bara om sex? 

Man kan enkelt säga att modern tantra är korsningen mellan sexualitet och andlighet. 
Tantra är en andlig praktik, en väg till upplysning, ett sätt att möta Gud på. 
Tantra är en ca 1500 år gammal indisk tradition, som har vuxit fram från hinduismen men sedan gått sin egen väg. Tantra baserar sig på de gamla skiftena som heter Tantras och Agamas. Tantra har antagligen praktiserats betydligt längre än så, men man brukar ha de skrifterna som måttstocken för när Tantra började. 
Tantra är alltså en andlig praktik som hjälper oss att känna större tillhörighet med världen, med livet och med våra kroppar. 

En väldigt grundläggande tanke i tantra handlar om förkroppsligande. Att vara i kroppen. Tantra skiljer sig från de flesta andra andliga och religiösa traditioner genom att säga att man når djupast i sig själv, möter livet, anden, universum, kosmos, gud eller vad man nu än känner sig bekväm med att kalla det, det möter man bäst genom att vara fullständigt närvarande i sin kropp. Att känna in allt det kroppsliga, det köttsliga, alla sensationer, att ha med sin kopp i allt man gör alltid, och inte försvinna bort i tankar.  
Många nutida meditationer handlar om att man ska slappna av och försvinna bort till en högre dimension, att man ska lämna kroppen eller kanske komma in i ett djupare stadium. Inte I Tantra. Där är vi istället hela tiden i kroppen. Det är kroppen som är vårt verktyg till att komma djupare. 

Det här kanske låter nytt, men vi känner egentligen till det här från yogan. 
Yogan och tantra kommer från samma grund och yoga är i stora delar ett taktiskt utövande. Många av oss tror att yoga är en någon slags stretching pass som kommer från Indien, där det handlar om att försöka stretcha ut kroppen lite skönt och sedan säga lite mysiga saker på sanskrit i slutet av passet.

Men yoga handlar egentligen bara om en enda sak, och det är att förbereda kroppen för meditation. Att om du inte är i din kropp, fullt inne i din och känner den, så blir det svårt att meditera och komma djupare i dig själv. Det är allt. Du måste inte ens nå ner till knäna. De största och kändaste yogamästarna i världen är tjocka indiska gubbar som är totalt oflexibla. 
Men de är närvarande i sina kroppar och kan använda yogan för att sjunka in djupare i meditation och i sig själva. 
Så yoga handlar alltså om att använda kroppen för att komma närmare sig själv och på precis samma sätt handlar alltså tantra om att också använda kroppen på olika sätt för komma närmare sig själv, men inte bara genom yogapositioner, utan egentligen genom vad som helst, tex genom äta gott, dansa eller också genom att ha sex. Och det är alltså så sex har kommit in i tantran, genom att tantra bejakar allt som har med kroppen att göra.   

De flesta stora religioner och andliga traditioner i världen, såsom kristendom, judendom, islam och buddhism har en stark asketisk tradition i sig. Asketisk betyder att man vänder sig bort från de det värdsliga, från det materialistiska, från det köttsliga, man försöker skala av och hitta andligheten i kloster eller ensam i en grotta. Nunnor, präster och buddistiska munkar ska alla in i någon form av avskildhet, i ett kloster där man inte beblandar sig så mycket med världen och istället kan koncentrera sig helt på att försöka möta gud. Och då ska man också avsäga sig alla sina kroppsliga luster. 
Man ser lust och kroppsbehov som en del av egot, och man måste trycka ner egot för att kunna möta sitt riktiga jag och Gud på andra sidan. 
Och en av de största kroppsliga behovet vi människor har är ju sex. 
Inget är så starkt som vårt lust och längtan efter sex och närhet.
Det är så vi skapta av naturen och inget vi kan välja bort. Men vad de här munkarna och nunnorna gör är att de försöker komma över sin sexlust. Varje gång dom mediterar och pratar till Gud och börjar tänka på sex så försöker dom andas igenom det och meditera bort det. 
Och visst kan man komma djupare i dig själv genom att göra detta, genom att inte vara en slav under egot, en slav under sina kroppsbehov, det är gångbar och beprövad andlig praktik, men det kan upplevas som ett ganska hårt sätt att vara andlig på, som definitivt inte passar majoriteten av människorna.

Tantra däremot handlar alltså om förkroppsligande och är fött ur den motsatta tanken till allt det här, motsatsen till de asketiska inslagen i andra religioner, och vill istället bejaka allt, bejaka det världsliga, bejaka kroppen och alla dess behov. För det var ju kroppen som var verktyget till fördjupningen, till andligheten. 
Det är ju lättare att ha en lyckad meditationsstund på en skön kudde än om man sitter och mediterar på ett kallt stengolv i ett kloster. 
Och det är lättare att känna extas över livet när man äter riktigt god mat än om man bara äter den avskalade klostermaten. 
Man känner sig mer levande och mer nära Gud om man får dansa fritt i glädje än om man bara ska sitta tyst och be hela dagen. Och att vi istället för att trycka ner sin sexlust, ska man låta den komma fram, fira den, använda den, känna oss upprymda av den, för att nå djupare i oss själva. Att njuta sig fram till Gud.

Tantra är alltså den enda traditionen som bejakar sex och säger att man inte ska behöver leva i celibat eller att sex är dåligt, eller tabubelägger sex på något sätt, utan säger att sex är det vackraste, mest naturliga saken vi kan göra och att vi ska utforska och använda det som en andlig praktik. Att sex kan vara en mediation, en väg till gud. 

I Indien kan man se många gamla tempel som har många statyer med människor som har sex med varandra. 
Innan Indien blev den sexuellt repressiva nationen som vi känner till den idag, så var det alltså, för länge länge sen, helt okej med sex, det var så viktigt med sex, så de alltså karvade in statyer i sten av det och ställde ut det i sina tempel. Tantra var alltså något vackert som man firade. 
Längs århundradena har tantran fallit lite i glömska. 
Och tantra nådde västvärlden först i början av 1900-talet när några västerlänningar hittade det och började utforska den gamla indiska traditionen. 
Sitt stora genomslag fick tantran på 60-talet, när den spirituella new age rörelsen växte fram där olika new age mästare tolkade om tanterna till en mer modern tappning, te x Osho som var en av förgrundsfigurerna i att modernisera tantran. 
Och det här blandas in väldigt mycket i den kulturella revolutionen som skedde på 60-talet och där sexuell frigörelse var ett starkt tema. Det här blandas in i den moderna öppningen av tantra och så fick vi det som många kallar neotantra, modern tantra, alltså den tanterna som dom flesta utövar idag, och som nästan alla kurser och tantraworkshops är, och det är väldigt fokuserat på sex, eller där sex och spiritualitet möts, och det är därför sex är så framträdande i den moderna tantran medan det i den gamla tantran alltså var en ytterst marginell del. 

Men jag tycker att man kan förstå att det blir så, för vi moderna människor har ett väldigt starkt behov av att utforska sexualitet efter århundraden av tabun och skam som till stor del lever kvar idag i oss alla. 

Och samtidigt lever vi i ett samhälle som är så söndersexualiserat, där allt handlar om sex men väldigt lite om kärlek, och där vi konsumerar människor som om de vore prylar, och svajpar vidare när vi blir trötta på dem, och där vi har ett samhälle som fokuserar väldigt mycket på yta och där Instagram och influencers är viktiga, men där väldigt många bakom ytan känner sig ganska tomma och vilsna, och där vi lever i en värld som är livrädd för sårbarhet och intimitet och intensiva känslor, där man alltid får lära sig vara stark istället för svag, och där vi i Sverige som är en av världens mest sekulariserade och ateistiska länder, skyggar undan och förlöjligar lite ämnen som gud och andlighet, men under ytan törstar vi efter någon form av mening, längtar efter ett djupare samtal, ett djupare och mer levande sätt att vara på… ja i en sån kontext så blir ju modern tantra, medveten sexualitet och andliga traditioner, något som jag tror att vi västerlänningar verkligen behöver och som kan visa oss vägen, till vårt inre. 

Jag tror tantra på många sätt är den nya yogan som kommer ta världen meds storm, och tanken med denna plattform är att inspirera människor till att fördjupa sig inom tantra och hitta djupare och mer levande nivå inom sig själva.

/ Nathanel Goldman,
Creative Director @ Tantra Island